Tạo lập cơ sở pháp lý để quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm tài sản công

Nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế, đồng thời, cụ thể hóa phạm vi tài sản công theo Điều 53 Hiến pháp 2013, quy định chế độ quản lý...

Chính sách Lao động – Tiền lương có hiệu lực từ 2016

Đó là nội dung quan trọng tại Nghị định 88/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 95/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã...

Dịch vụ kế toán trọn gói

Doanh nghiệp cần biết

Mẫu sổ sách kế toán

Tài liệu kế toán